Τραπεζικές-Στατιστικές Υπηρεσίες

1Πληροφοριακά Τραπεζικά Εντυπα (Δανεισμού, Ανανεώσεων κλπ)

Συμπλήρωση και αποστολή εντύπων με τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σας.  

2Επικοινωνία με τράπεζες

Αυτοπρόσωπη ή τηλεφωνική επικοινωνία με τους εκπροσώπους των τραπεζών που συνεργάζεστε για την επίλυση τυχόν προβλημάτων.  

3Παρακολούθηση Επιταγών

Παρακολούθηση Αλληλόχρεων λογαριασμών και συμφωνία αυτών σε μηνιαία βάση.  

4Παρακολούθηση Τραπεζικών Δανείων

Παρακολούθηση της κίνησης των Δανειακών λογαριασμών σε μηνιαία βάση.  

5Συμπλήρωση Στατιστικών Εντύπων

Συμπλήρωση των ετήσιων στατιστικών εντύπων της ΕΛΣΤΑΤ.